Wydaj u nas
Szukaj książki wg autora lub tytułu   

  1. Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać w wersji papierowej na adres:
    Wydawnictwo Replika, ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań.

  2. Prosimy o wydruk (interlinia 1,5) lub maszynopis w jednym egzemplarzu.

  3. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe oraz notkę o tekście (opis, streszczenie).

  4. Pytania, oferty, ewentualnie niewielkie próbki przekładów w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres ogólny wydawnictwa: redakcja@replika.eu.

  5. Czas rozpatrywania propozycji wynosi około miesiąca.

  6. Redakcja nie bierze odpowiedzialności ani nie odsyła przesłanych materiałów.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół REPLIKI
2012-12-08
Nowości  

Bestsellery  

Zapowiedzi  

Wydawnictwo | Aktualności | Partnerzy | Media o nas | Wydaj u nas | Kontakt | Regulamin zakupów | Katalog książek | Katalog autorów
Copyright © Wydawnictwo Replika 2012-2013

gir@ffe