Wyniki wyszukiwania

Akcja „Wisła”.
Kres krwawych walk z OUN-UPA

…Ukraińców i Łemków podejrzanych o przynależność do OUN-UPA. Koprowski pisze o tych, jak i o wielu innych ważnych, a często pomijanych i kontrowersyjnych aspektach operacji „Wisła”. Szeroko ujęte konteksty i polemiki wzbogaca omówieniem praktycznie zapomnianej akcji „H-T” oraz biogramami największych…

Czytaj więcej

Żołnierze Wyklęci.
Złapali go i dostał czapę

Koprowskiego również obecnie udowadniają, że ojczyzna i jej losy wciąż są dla nich niezwykle ważne. Angażują się więc w pielęgnowanie pamięci o trudnych, minionych czasach i ich bohaterach. W III tomie Żołnierzy Wyklętych wspominają: Marian Sobczyk Zbigniew…

Czytaj więcej
Kaci wołynia - okładka

Kaci Wołynia
Najkrwawsi ludobójcy Polaków

…oprawcy z Wołynia nie posiadają twarzy. Sytuację tę może zmienić książka Marka A. Koprowskiego, którą trzymają Państwo w rękach. Jej autor – znany popularyzator historii – udowadnia, że za ludobójstwem Polaków na Wołyniu stali konkretni ludzie….

Czytaj więcej

Legiony – droga do legendy
Tworzyli Wojsko Polskie 1916-1918

…udziela głosu zarówno piłsudczykom, jak i zwolennikom innych orientacji politycznych. W swym opracowaniu Koprowski ukazuje bogactwo całego obozu niepodległościowego, który nie składał się wyłącznie z piłsudczyków, ale był znacznie szerszy. Z jego rozważań jednoznacznie wynika, że Piłsudski…

Czytaj więcej

Legiony – droga do legendy
Nie tylko I Brygada 1915-1916

…Departamentu Wojskowego, kierowanego przez Władysława Sikorskiego – rzeczywistego twórcę idei Legionów, niesłusznie kojarzonej z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego. Aby uchwycić całość obrazu ówczesnej rzeczywistości, Koprowski zarysowuje złożone tło sytuacji militarnej i politycznej panującej na ziemiach…

Czytaj więcej

Legiony – droga do legendy
Przed wyruszeniem w pole 1906-1914

…czy osiemnaście lat, przerwało naukę w szkołach, spakowało plecaki i ruszyło w pole, by z dnia na dzień stać się żołnierzami Rzeczypospolitej, której wówczas jeszcze granic na mapie nie było. Marek Koprowski jest jednym z najciekawszych polskich popularyzatorów historii. „Do Rzeczy”…

Czytaj więcej

Kresy na Pomorzu
Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych

…nie gorzej niż film „Sami Swoi”. Marek Koprowski jest jednym z najciekawszych polskich popularyzatorów historii. „Do Rzeczy” Czytaj Fragment Fragment wspomnień Stanisława Kaweckiego Mieli przedsmak grobu W końcu lata 1945 r. wydarzenia zaczęły…

Czytaj więcej

Wołyń
Krwawa epopeja Polaków Tom I

…Marek Koprowski jest jednym z najciekawszych polskich popularyzatorów historii. „Do Rzeczy” Czytaj Fragment Fragment wspomnień Eugeniusza Piątka „Precz z Polską!” – Sprawa ta miała dalszy ciąg, jak Wołyń zajęli Sowieci – wspomina…

Czytaj więcej

Mord na Wołyniu.
Zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów Tom 2

…Marek Koprowski jest jednym z najciekawszych polskich popularyzatorów historii. „Do Rzeczy” Czytaj Fragment Fragment rozdziału Na pohybel Lachom W listopadzie 1942 r. dwadzieścia kilometrów od Dubna we wsi Werba, leżącej przy drodze do Lwowa, banderowcy…

Czytaj więcej

Akcja „Wisła”.
Ostateczna rozprawa z OUN-UPA

…i zachodniej Łemkowszczyzny nie należało przesiedlać, ale otoczyć opieką. O tych wszystkich, ważnych, a często pomijanych i kontrowersyjnych sprawach pisze w swej najnowszej książce Marek Koprowski. Szeroko ujęte konteksty i polemiki wzbogaca omówieniem praktycznie zapomnianej akcji „H-T”…

Czytaj więcej

Mord na Wołyniu.
Zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów Tom 1

monumentalnych dzieł, które pokrywa kurz na półkach bibliotek. Marek A. Koprowski Marek Koprowski jest jednym z najciekawszych polskich popularyzatorów historii. „Do Rzeczy” Czytaj Fragment fragment rozdziału W sojuszu z Niemcami Żydzi z Trochenbrodu zostali wymordowani…

Czytaj więcej

Żołnierze Wyklęci.
Wspomnienia i relacje. Tom 2

…po wyjściu na wolność. Bohaterowie Koprowskiego również obecnie udowadniają, że ojczyzna i jej losy wciąż są dla nich niezwykle ważne. Angażują się w pielęgnowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i należnej im pamięci. Czytaj Fragment fragment wspomnień Wacława…

Czytaj więcej