autor

Michał Bogacki

Michał Bogacki – urodził się w 1977 roku, w Poznaniu. Jest adiunktem w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się dziejami wojskowości średniowiecznej i nowożytnej Polski i Europy, historią uzbrojenia w średniowieczu i nowożytności, historią historiografii oraz naukami pomocniczymi i wspomagającymi historię wojskowości. Interesuje się również różnymi formami popularyzacji historii, w tym przede wszystkim poprzez odtwórstwo historyczne (historical reenactment).

Autor monografii "Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii", Toruń 2007, a także współredaktor serii "Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży ludów Morza Bałtyckiego". Jest ponadto autorem przeszło trzydziestu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in.:

"Charakter występowania wojowników obcych w siłach zbrojnych monarchii wczesnopiastowskiej";
"Okrucieństwo wojenne w średniowiecznej Polsce w świetle źródeł pisanych";
"Uzbrojenie wojsk monarchii wczesnopiastowskiej w świetle źródeł pisanych";
"Przydatność działań rekonstrukcyjnych nad uzbrojeniem w okresie wczesnego średniowiecza";
"Znaczenie źródeł archeologicznych do badań nad wojskowością średniowieczną";
"Wojenne losy Kilidż Arslana I, czyli jak słodki jest smak zemsty";
"Film fabularny jako paradokument";
"Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości";
"Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska";
"Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania wiedzy historycznej".