Daniel Patrick Brown

Daniel Patrick Brown

Ukończył studia historyczne na Colorado State University w Fort Collins, a następnie doktoryzował się na University of Colorado w Boulder. Studiował także prawo na Indiana University. Obecnie jest emerytowanym profesorem historii Moorpark College w Kaliforni, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Behawioralnych.
Dan Brown jest uznanym autorytetem w temacie holokaustu, a szczególnie obozów koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej. W swych badaniach koncentruje się na kwestii wcześniej przez historyków zaniedbywanej, czyli na kobietach-strażnikach obozowych.
Napisał kilka książek, wśród których, oprócz Pięknej bestii, najbardziej znaną jest The Camp Women: The Female Auxiliaries Who Assisted the SS in Running the Nazi Concentration Camp System (2002).
Dan pracował także dla Survivors of the Shoah Visual History Project w Los Angeles, prowadząc wywiady z ocalałymi z holokaustu.