José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset (1883-1955) - hiszpański filozof i autor książek. Absolwent Uniwersytetu Deustro (Deustuko Unibertsitatea) w Bilbao oraz Uniwersytetu Centralnego (La Universidad Central) w Madrycie. Studiował także w Niemczech, co miało duży wpływ na kierunek filozoficzny, który był mu bliski. Filozofię Ortegi y Gasseta nazywano racjowitalizmem (racjonalny sposób poznania rzeczy, przy założeniu, że życie jednostkowe jest tylko fragmentem życia jako takiego). Dziś jako najważniejsze jego dzieło podaje się „Bunt mas”, o którym to mówi się, że pomimo lat, w jakich zostało napisane, nie zestarzało się ani trochę.