Martin Gilbert

Martin Gilbert

Martin Gilbert należy do czołowych historyków ostatniego stulecia. Jest autorem ponad osiemdziesięciu prac, w tym sześciu tomów monumentalnej ośmiotomowej biografii Winstona Churchilla, którą zaczął pisać z jego synem, a także monografii poświęconych I i II wojnie światowej oraz historii XX wieku. Jego prawie tysiącstronicowa praca o Holokauście była wznawiana kilkanaście razy. Martin Gilbert mówi o sobie, że jest historykiem archiwaliów, który w swej pracy stara się korzystać przede wszystkim z zachowanej dokumentacji i wypowiedzi świadków wydarzeń. Jak twierdzi, takie wypowiedzi „wnoszą atmosferę, perspektywę i punkt widzenia”. Fakty podawane przez świadków historyk musi sprawdzić, ale często są to „fakty, do których trudno dotrzeć w inny sposób”. W swojej pracy badawczej kieruje się zasadą, że istnieje „historia prawdziwa”: „To, co się wydarzyło, jest niezmienne i określone”.
W 1995 roku Martin Gilbert otrzymał tytuł szlachecki za „wkład w brytyjskie badania historyczne i stosunki międzynarodowe”, a w 1999 roku Uniwersytet Oksfordzki, na którym wykładał historię w początkach kariery, przyznał mu tytuł doktora za całość dorobku naukowego.