autor

Radosław Grodzki

Dr Radosław Grodzki, ur. 6 czerwca 1969 roku w Krotoszynie (Wielkopolska), politolog specjalizujący się międzynarodowych stosunkach politycznych. W 1989 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr V im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, a następnie w 1994 roku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską pt. "Racja stanu w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–1993".
W latach 1994–95 był dziennikarzem w "Dzienniku Poznańskim". Od 1995 roku pracuje w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu), gdzie doktoryzował się na podstawie dysertacji pt. "Bezpieczeństwo Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO". Od 2007 roku jest pracownikiem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, a od 2008 adiunktem w Zakładzie Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
W 1995 roku członek założyciel Stowarzyszenia Europa – Poznań. W 1998 roku stypendysta Stiftung Wiessenschaft Und Politik. Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
W latach 1998–2006 współpracował z redakcjami encyklopedii i leksykonów: Encyklopedia Britannica t. 3-49; Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie t. 2-3; Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny – autor kilkuset haseł encyklopedycznych, biogramów, artykułów i opracowań, w nich zamieszczonych.
W 2004 roku kurator wystawy "Powstanie Warszawskie – zdjęcia ze zbiorów archiwum Instytutu Zachodniego".
Od 1982 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego.