Richard Guilliat

Richard Guilliat

Richard Guilliat jest dziennikarzem, publikował m.in. w „The Independent”, „The Sunday Times”, „The New York Times” i „Los Angeles Times”. Jest współautorem wydanej przez nas książki „SMS Wolf”. Opublikował także „Talk of the Devil: Repressed Memory and the Ritual Abuse Witch-Hunt”. W 2000 otrzymał Walkley Award.