autor

Julia Hoffmann

Julia Hoffmann urodziła się w 1957 roku w Poznaniu. Ukończyła polonistykę na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studium podyplomowe promocji i komunikacji w biznesie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracowała jako nauczycielka, sekretarka, gosposia, urzędniczka, specjalista public relations i copywriter. Prowadziła też przez 2 lata własną agencję reklamową. Obecnie jest wolnym strzelcem i zajmuje się pisaniem i redagowaniem tekstów. Ma stały felieton w comiesięcznym dodatku Biznes Trendy wydawanym przez Gazetę Prawną. Współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kadry dla Europy w Poznaniu w zakresie promocji projektu unijnego Kampania przeciw ubóstwu. „Dzielnica czerwonych jabłek” to jej pierwsza książka.