Anne Marie Lewis

Anne Marie Lewis

Anne-Marie jest absolwentką American Military University w Wirginii Zachodniej i współautorką licznych książek z zakresu historii wojskowości. Pełniąc funkcję wiceprezesa Heaton-Lewis, LLC, kontynuuje pracę na polu stosunków międzynarodowych, koncentrując się na kwestiach bezpieczeństwa narodowego, praw dzieci i kobiet oraz walki z terroryzmem.