Leonard J. Pełka

Leonard J.Pełka

Leonard J. Pełka urodził się w roku 1929 w Warszawie. Był doktorem nauk humanistycznych, religioznawcą, socjologiem oraz badaczem demonologii ludowej. Opublikował kilkanaście książek, blisko sto artykułów naukowych, a także kilkadziesiąt artykułów popularnonaukowych, wielu recenzji oraz haseł encyklopedycznych. Był kolekcjonerem literatury, malarstwa, ale przede wszystkim rzeźby z zakresu demonologii – zebrał pokaźną liczbę figuralnych ludowych wyobrażeń diabłów. Za swoją działalność dydaktyczną otrzymał wiele nagród. Zmarł w Warszawie w 2020 roku.