Lisa Wingate

Lisa Wingate

jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką, felietonistką, popularnym mówcą motywującym (inspirational speaker) i autorką szesnastu bestsellerowych książek, które stale goszczą na półkach amerykańskich księgarń. Jej twórczość literacka wpisuje się w nurt prozy chrześcijańskiej i działa terapeutycznie. Pisarka stara się przekazać czytelniczkom wiarę, że nigdy nie jest za późno, by otworzyć swoje serce, inspiruje je do podejmowania nowych wyzwań w dążeniu do szczęścia i harmonii w życiu.