Szymon Wrzesiński

Szymon Wrzesiński

Szymon Wrzesiński

Szymon Wrzesiński miłośnik historii społecznej, zarówno pod względem duchowym, ideowym, jak i materialnym. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (2002) oraz Wydziału Nauk Społecznych (2005) na Uniwersytecie Wrocławskim. Spośród kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, na szczególną uwagę zasługują publikacje: „Wspólniczki szatana. Czarownice na ziemiach polskich” (2006), „Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach” (2006), „Polscy krzyżowcy. Tajemnice średniowiecznych krucjat” (2007), „Potępieńcy średniowiecznej Europy” (2007).