Pieczynski Krzysztof

Krzysztof Pieczyński

Poeta i pisarz. Opublikował osiem książek. W 2000 roku zadebiutował tomikiem poezji "Wiersze z aniołem". Kolejne zbiory wierszy to: "Słońce mruczy", "Sto słów jednej nocy", "Zebrane z powietrza", "Ikony" oraz "Świt". Wydał również dwa tomy prozy: "Listy z Ameryki" i zbiór opowiadań "Podgarbiony". W 2003 roku na podstawie własnego opowiadania napisał dla teatru TV sztukę "Lekcja angielskiego", a w 2013 roku scenariusz filmowy "Podgarbiony".
"Dom Wergiliusza" jest jego pierwszą powieścią.