Ewa Kopsik

Ewa Kopsik

Urodzona w 1957 roku w Szprotawie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od dwudziestu lat mieszka w Wiedniu. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Obecnie, po uzupełnieniu wykształcenia z zakresu pedagogiki specjalnej, pracuje z młodzieżą niepełnosprawną. Jest również tłumaczką z języka niemieckiego.
Zadebiutowała w 2008 roku opowiadaniem „Słowo”, które opublikowało czasopismo literackie „Akcent”, zaś jej pierwsza książka, „Uciec przed cieniem” ukazała się w 2010 roku.