Ewa Kurek

Ewa Kurek

Doktor historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest reżyserem pięciu filmów dokumentalnych oraz autorką wielu artykułów i siedmiu książek poświęconych drugiej wojnie światowej; dwie książki Ewy Kurek zostały przetłumaczone na język angielski i wydane w USA. Wyniki swych badań nad problemem stosunków polsko-żydowskich Ewa Kurek prezentowała na międzynarodowych kongresach naukowych oraz podczas wykładów, między innymi w Yad Vashem, Jerozolima (1988), Princeton University, USA (1993), Columbia University, USA (2007). Wstęp do książki „Dzieci żydowskie w klasztorach” napisał Prof. Jan Karski, odznaczony pośmiertnie najwyższym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych za zasługi w ratowaniu polskich Żydów.

KSIĄŻKI

 • Ucieczka z zesłania, Wyd. Edition Spotkania, Paryż 1985 oraz w latach 1986-1989 wydawana przez wydawnictwa podziemne pod nazwiskiem Marii Byrskiej; pod nazwiskiem Ewa Kurek wydana przez Wyd. Clio, Lublin 1997.
 • Gdy klasztor znaczył życie, Wyd. „Znak”, Kraków 1992; tłumaczenie angielskie ze wstępem Prof. Jana Karskiego pod tytułem: Your Life is Worth Mine, Wyd. Hippocrene Books, New York 1997; kolejne polskie wydania ze wstępem Prof. Jana Karskiego pod tytułem: Dzieci żydowskie w klasztorach, Wyd. Clio, Lublin 2000; Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2004.
 • Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie..., Wyd. Takt, Lublin 1992; Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie – 18 lat później, Lublin 2010.
 • Zaporczycy 1943-1949, Wyd. Clio, Lublin 1995; wydanie II Lublin 2005.
 • Zaporczycy – Relacje Tom I-V, [tomy źródeł do dziejów partyzantki AK-WiN na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956], wstęp i redakcja, Wyd. Clio, Lublin 1997-2000.
 • Zaporczycy w fotografii 1944-1956, Wyd. Clio, Lublin 2001; wydanie drugie: Lublin 2009.
 • Poza granicą solidarności – stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Wyd. WSU Kielce 2006; wydanie II – Wydawnictwo „Clio” Lublin 2008; tłumaczenie na język angielski: Polish-Jewish Relations 1939-1945 – Beyond The Limits of Solidarity, Bloomington, USA, 2012.

FILMY

 • Scenariusz i reżyseria, Major Zapora, TV Lublin 1996.
 • Scenariusz i reżyseria, AK – Tryptyk Lubelski, TV Lublin 1997.
 • Scenariusz i reżyseria, Chłopska wojna – Olek 1939-1956, TV Lublin 1998.
 • Scenariusz i reżyseria, Kto ratuje jedno życie..., TVP II, Warszawa 1998.
 • Scenariusz i reżyseria, Mord w Owczarni, TVP Lublin 1998.