Flint Whitlock

Flint Whitlock

Były oficer armii amerykańskiej, walczył w Wietnamie. Wielokrotnie nagradzany autor książek o historii wojskowości. Za artykuł o wyzwoleniu Dachau otrzymał w 2000 roku nagrodę Fundacji Historycznej Armii Amerykańskiej.
Od dwudziestu lat jest aktywnym członkiem grupy rekonstruującej wydarzenia z czasów II wojny światowej.