autor

Bohdan Baranowski

Urodził się w roku 1915 w Warszawie. Był polskim historykiem, orientalistą, regionalistą, profesorem nauk humanistycznych i nauczycielem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego. Napisał ponad 30 książek, opracowywał podręczniki do nauki historii. Zajmował się dziejami wsi polskiej, zwłaszcza aspektami jej życia codziennego, religijnego i obyczajowego. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1993 roku w Łodzi.