Aleksander Litwinienko

Aleksander Litwinienko

Urodzony w 1962 r. w Woroneżu, podpułkownik KGB/FSB, emigrant. Zamordowany skrytobójczo w 2006 r. w Londynie. Litwinienko występował otwarcie przeciwko polityce prezydenta Rosji Władimira Putina, szczególnie w odniesieniu do Czeczenii. W 1988 r. rozpoczął pracę w kontrwywiadzie wojskowym KGB, a następnie FSB, w oddziale przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, jako zastępca naczelnika. W lipcu 1998 r. stanowisko szefa FSB objął Władimir Putin. W listopadzie Litwinienko ujawnił, że wydawano mu rozkazy sprzeczne z prawem, m.in. zamordowania Borysa Bieriezowskiego. W marcu 1999 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu Lefortowo. Uniewinniony, został natychmiast. jeszcze w budynku sądu, ponownie aresztowany przez FSB z tytułu innego oskarżenia. Sprawę zamknięto bez procesu, ale Litwinienko został zobowiązany do nieopuszczana kraju.

Mimo to wyjechał jednak i 2001 roku uzyskał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii.