Ewa i Bogumił Liszewscy

Ewa i Bogumił Liszewscy

Małżonkowie z 26-letnim stażem, z Łodzi. Ewa – specjalistka ds. kadr i płac. Bogumił – inspektor bhp i przedstawiciel handlowy. Pasjonują się historią Polski. Ich życiową misją jest budzenie patriotyzmu wśród Polaków.
Autorzy dwóch książek: Polskie bohaterki (2009) oraz Dzielne Polki (2013), a także licznych stron internetowych poświęconych m.in. niezłomnej polskiej sanitariuszce Danusi Siedzik „Ince” i bohaterce powstania styczniowego Marii Piotrowiczowej, poległej w walce z Rosjanami w bitwie pod Dobrą w woj. łódzkim.
Wspólnie napisali ponad sto artykułów biograficznych, traktujących o Polkach i Polakach zasłużonych w walce o wolność ojczyzny. Były one publikowane m.in. w: „Gazecie Polskiej Codziennej”, łowickim „Kwartalniku Historycznym”, „Tygodniku Płockim”, „Ziemi Łódzkiej”, „Expresie Australijskim”, „Kurierze Wileńskim”, brytyjskiej „Gazecie Polonijnej”, kanadyjskiej „Panoramie Polskiej” i wielu innych tytułach prasowych.